Easy active Windows / Office

Cách đơn giản để active Windows / Office miễn phí 😍

Do khum nhớ địa chỉ web của tác giả nên dùng địa chỉ web của mình làm trung gian 😂
Cám ơn tác giả massgrave.dev đã tạo nên công cụ tuyệt vời này 😘


Cách 1:

👉 Copy dòng lệnh dưới đây rồi paste vào PowerShell hoặc Terminal với quyền Admin sau đó Enter thì công cụ active Windows / Office miễn phí sẽ được mở lên với giao diện cửa sổ cmd
irm active.mhqb365.com/run | iex

Cách 2:

👉 Tải file active.bat về và Run as administrator
👉 Ngại tải file ở đây thì vào github.com/mhqb365/active để xem mã nguồn file active.bat rồi tải về và Run as administrator

👉 Chọn chức năng mình cần bằng cách nhấn các phím số
👉 Số 2 active được Office365, số 4 thì không

Chúc các bạn thành công 😍

From mhqb365.com with ❤